Meditasyon Kullanıcı Sözleşmesi

 

Meditasyon, daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilmeniz ve günlük yaşamın yüklerini hafifletebilmeniz için, bu konudaki uzmanların katkıları doğrultusunda kendi geliştirdiği özel bir yazılımla her daim hizmetinizdedir.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Meditasyon mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.meditasyon.co internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile merkezi Gayrettepe Mah. Vefabayırı Sk. 3/12 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan, 0946024351100016 mersis numaralı Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Yedi70/Şirket”) arasında kurulmuş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Yedi70 (“Taraflar”) in hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’lara, meditasyon alanında tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler, tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

2.2. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

2.3. Uygulama kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.4. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

2.5. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılacak satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

2.6. Şirket, Kullanıcılarına her daim daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcıları’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, cinsiyet vb.) talep edebilir ve bu amaçla Kullanıcılara anket doldurtabilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Kullanıcı sınıflandırma çalışmalarında Şirket bünyesinde kullanılabilecektir.

2.7. Uygulama Apple Sağlık uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcı sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul ederler.

2.8. İş bu sözleşme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.

3.3 Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Kullanıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, İnternet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Bu uygulamalar ve içerikler kişinin ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalı ve doktorunun yönlendirmelerine göre Uygulama’nın kullanımına karar vermelidir.

3.6. Kullanıcı’nın tıbbi bir rahatsızlığı veya riski bulunması halinde ise Uygulama’nın kullanılmaması gerekmektedir.

3.7. Uygulama hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’daki hiçbir programın bir doktor tarafından verilen egzersiz yerine geçmediğini ve bütün egzersiz ve programların sadece tavsiye niteliğinde olduğunu, bunları kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

3.8. Kullanıcı programları dikkatle ve kendisine tavsiye edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür.

3.9. Kullanıcı, her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Kullanıcı’nın iznini alarak bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

3.10. Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Kullanıcı’nın verdiği onay kapsamında Kullanıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir. Kullanıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup bu konuda [email protected] elektronik posta adresine veya Şirket’in ileride bu konuda bildireceği başka bir adrese göndereceği e-posta ile talebini iletebilir.

3.11. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

3.12. Uygulamada yer alan hizmetler ile Kullanıcı, belirli ürünler ve hizmetlerin performansını artırmak için tasarlanmış ek özellikler satın alabilir.

3.13. Kullanıcı bu sözleşmeye istediği anda erişme, kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

3.14. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

Madde 4. Kampanyalar

4.1. Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için internet sitesi ve/veya Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından düzenlenecektir.

4.2. Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 5. Kullanıcının Cayma Hakkı

5.1. Bu maddede düzenlenen cayma hakkı, yalnızca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici sıfatındaki gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar için geçerlidir.

5.2. Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulama’yı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır.

5.3. Uygulama içi satın almalar için Kullanıcının cayma hakkı Apple App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşullarına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkını talep ile tahsil edilmiş ödemeleri iade etmeme haklarını saklı tutar.

Madde 6. Ödemeler

6.1. Uygulamayı yüklemek ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in uygulama fiyatını ve uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

6.3. Ücretli Servisler (“Ücretli Servisler”): Şirketin bazı servisleri şimdi veya gelecekte ödemeye konu olabilir. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.4. Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

6.5. Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

6.6. Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık vs.) sunabilir.

6.7. Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir.

Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

6.8. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

6.9. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, Şirket’in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez.

6.10. Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile [email protected] adresinden iletişime geçmelidir.

Madde 7. Lisans

7.1. Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

 

 

 

 

Meditasyon Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Meditasyon mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.meditasyon.co internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından merkezi Gayrettepe Mah. Vefabayırı Sk. 3/12 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan, 0946024351100016 mersis numaralı Yedi70 Sağlık Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Yedi70/Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcılar, Uygulamayı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesini kullandığında, yarışmalara, promosyonlara ve anketlere katıldığında kendilerini tanımlayabilmemizi sağlayan veriler de dahil bazı bilgileri (“Kişisel Veriler”) tarafımızla paylaşmayı kabul ederler.

Şirket, Kullanıcı’nın verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verileri hem Kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir. Kullanıcı Şirket’in, Kullanıcı’nın verilerinin anonim olarak herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirket, Kullanıcı’nın Apple Health verilerine erişim talep eder. Erişimin amacı, Kullanıcı’nın Uygulama içerisinde dinlediği meditasyon dakikalarının Apple Health içerisinde yer alan Farkındalık Dakikası’na eklenmesidir. Şirket, Kullanıcı’nın Apple Health uygulaması içerisinde yer alan Adım ve Kalp Atış Hızı gibi Farkındalık Dakikası harici verilerini kullanmaz.

Kullanıcı bilgileri, Uygulama’ya üye olan Kullanıcı’nın daha sonra yeniden üye olmak istemesi durumunda işlemleri hızlandırmak ve Kullanıcı memnuniyeti amacı ile Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 1 (bir) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır.

Uygulama, Kullanıcı’nın izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Kullanıcılara daha derinlikli ve özel bir deneyim yaşatmak amacıyla Şirket’in iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgi ve verilerinin özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, pazarlama ve reklam faaliyetleri amacıyla iş ortaklığı olan üçüncü şahıslarla paylaşılmasına muvafakat etmektedir.

Kullanıcı, Şirket ve seçilen üçüncü şahısların, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden sağladıkları bilgileri kullanarak ilgisini çekebilecek güncellemeler yapmak, bültenler, etkinlikler ve diğer iletişim yolları sağlamak için doğrudan pazarlama amacıyla kullanabileceklerini kabul eder.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ve/veya Uygulama’yı ziyaret ettiğinde "Çerezler" gibi çeşitli teknolojiler aracılığıyla otomatik olarak IP adresinin, giriş bilgilerinin, konum bilgilerinin, tarayıcısının türünün ve versiyonunun, tarayıcının eklenti türlerinin ve versiyonlarının, işletim sisteminin ve platformunun, İnternet Sitesi aracılığıyla eriştiği URL adres dizilerinin, ziyaretiyle ilgili bilgilerin, incelediği ya da aradığı ürünlerin, indirme hatalarının, belirli sayfaları ziyaretlerinin ve sayfa etkileşiminin sürelerinin bilgilerinin (“Otomatik Toplanan Veriler”) toplanmasını kabul etmiş olur.

Kullanıcılar, Şirket’in Üçüncü Şahıslarla (örneğin iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler.

Kullanıcı tarafında sağlanan Kişisel Veriler’in, Otomatik Toplanan Veriler’in ve Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler’in İnternet Sitesi ve/veya Uygulama aracılığıyla satın alma işlemleri yapılmasını sağlamak, yönetim ya da sorun giderme amaçlı ve Kullanıcı’ya pazarlama araçları göndermek için kullanılabilir. Bunun haricinde Kullanıcı, Şirket’in yasanın izin verdiği ölçüde sosyal medya hesaplarından alınan bilgilerle diğer sayılan bilgileri birleştirilerek Kullanıcı tercihlerinin hakkında daha çok bilgi edinmek, İnternet Sitesi’ndeki ve Uygulama’daki kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı’ya ihtiyacına göre düzenlenmiş bilgi, içerik ve teklif sunmak için kullanılmasına izin vermektedir.

Kullanıcı, Şirket tarafından işbu sözleşmede belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ayrıca Kullanıcı,

  1. Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması durumunda;
  2. kendisi tarafından talep edildiğinde veya onaylandığında;
  3. bir mahkeme emri veya yasa ya da mevzuat gereği zorunlu olduğunda;
  4. bir işletmenin satışıyla ya da devredilmesiyle bağlantılı şekilde;
  5. kullanıcıların ve üçüncü şahısların güvenliğini sağlamak için veya
  6. Şirket’in haklarını ve mülkiyetini, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların haklarını ve mülkiyetini korumak için

 

bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini kabul eder.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, burada anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır

Lütfen gizlilik ve diğer bütün konularla ilgili soru, görüş ve önerilerinizi [email protected] elektronik posta adresine iletiniz. Sizlere bütün konularda yardımcı olmak, daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilmenize destek çıkmak bizim için onur ve mutluluktur.